Leasing Pracowniczy

Jeśli potrzebują Państwo personelu na krótki, z góry określony okres czasu, najlepszym rozwiązaniem jest leasing pracowniczy. Firma Pollux specjalizuje się w pracownikach, którzy realizują elastyczne zamówienia naszych zleceniodawców – zarówno strukturalnie, jak również ad hoc. Leasing cechuje zatem maksymalna elastyczność – zarówno dla zleceniodawcy jak i pracownika. Tym samym koszty zatrudnienia ograniczane są do minimum.

w przypadku wynajmu do pracy tymczasowej pracowników zrekrutowanych przez Agencję pracy Pollux Sp. z o.o. Koszt leasingu pracowniczego rozliczany jest co do ilości godzin przepracowanych przez naszego pracownika w Państwa firmie na podstawie prowadzonej ewidencji.

Portal rekrutacyjny Agencji Pracy Pollux

 • codzienne rozszerzanie bazy kandydatów – portal jest czynny 24h, siedem dni w tygodniu – osoby aplikujące na dzień 15/01/2015 to: 40739
 • szybkie zamieszczanie ogłoszeń
 • możliwość selekcji kandydatów (np. wiek, płeć, wykształcenie, miejsce zamieszkania, etc.)
 • możliwość wykonania testu, który ocenia kandydata pod kątem określonych umiejętności
 • możliwość zadawania dodatkowych pytań kandydatom (np. czy posiada Pan aktualną Książeczkę zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych?)
 • możliwość sortowania kandydatów w oparciu o każde słowo  zawarte w cv (np. książeczka sanepid, operator, pakowacz, etc.)
 • możliwość dodawania komentarzy do przeprowadzonej rekrutacji
 • możliwość szybkiego kontaktu z grupą kandydatów poprzez wysyłanie sms z portalu (np. dotyczącego spotkania organizacyjnego)

Rekrutujemy w oparciu o następujące działania:

 • analiza / budowa opisu stanowiska
 • analiza / stworzenie profilu kandydata
 • analiza naszej bazy danych kandydatów
 • przygotowanie ogłoszenia rekrutacyjnego i umieszczenie go w mediach
 • pozyskanie kandydatów metodą bezpośrednią
 • przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami wraz z oceną ich kompetencji zawodowych
 • sporządzenie raportu rekrutacyjnego
 • rekomendacja najlepszych kandydatów
 • organizacja i koordynacja spotkań przedstawicieli firmy  z wybranymi kandydatami

Testy:

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadzane są również odpowiednie testy. Zaliczamy do nich m.in.:

 • Testy manualne
 • Testy numeryczne
 • Test percepcji wzrokowej
 • Test zgodności
 • Test czytania ze zrozumieniem

Korzyści z pracy tymczasowej dla pracodawcy:

 • Łatwiejsza organizacja rekrutacji
 • Poznanie umiejętności pracownika
 • Akcja – reakcja
 • czyli możliwość szybkiego reagowania w sytuacji zwiększenia zapotrzebowania – Pollux jest zawsze przygotowany na taką ewentualność!
 • Obniżenie kosztów, dzięki stałemu dostosowywaniu struktury zatrudnienia do aktualnych potrzeb pracodawcy oraz ograniczeniu prac administracyjnych. Pollux odpowiada za przygotowanie i podpisanie umów z pracownikami, odprowadzenie składek ZUS i zaliczek na podatek dochodowy, wypłacanie pensji, ale także kwestie związane z urlopami, czy absencją z powodu choroby.
   

Jeśli są Państwo zainteresowani leasingiem pracowniczym prosimy o kontakt z jednym z naszych managerów. Udzielą oni Państwu wszelkich niezbędnych informacji.

Jeśli nadal mają Państwo wątpliwości, zapraszamy do zakładki dotyczącej pozostałych usług świadczonych przez naszą firmę, bądź tez do skontaktowania się z nami w celu sporządzenia oferty dostosowanej do Państwa potrzeb.