fbpx
mei 07

Werken op een eerlijke en veilige manier

Er zijn meer dan 6.000 uitzendbureaus in Nederland en hierdoor is het lastig om een betrouwbaar uitzendbureau te vinden. Bij het selecteren van een uitzendbureau zijn er meerdere aspecten waar u rekening mee moet houden. In deze blog leest u wat deze aspecten zoal zijn en waarom Pollux een goede keuze is om mee samen te werken

De SZW₁, heeft in samenwerking met branchepartijen NBBU₂ en ABU₃ en met SNA₄ en SNCU₅ een checklist samengesteld voor bedrijven die (willen) werken met uitzendbureaus. De checklist helpt u met het herkennen van een eerlijk en betrouwbaar uitzendbureau.

Pollux als betrouwbaar uitzendbureau

Eén van de kenmerken van een betrouwbaar uitzendbureau is geregistreerd staan in het handelsregister van de Kamer van Koophandel. Naast geregistreerd staan is het ook verplicht om als uitzendbureau erbij te vermelden dat je uitzendkrachten ter beschikking stelt.

Pollux beschikt over een KVK-nummer, meerdere lidmaatschappen en certificeringen. Eén van deze certificeringen is het keurmerk van SNA (Stichting Normering Arbeid). Dit keurmerk wordt door sommige cao’s zelfs verplicht. Doordat Pollux aan de eisen van het keurmerk voldoet, is het risico voor u beperkt dat u aansprakelijk wordt gesteld voor niet afgedragen loonheffingen en BTW.

Het SNA-keurmerk

De SNA beoordeelt Nederlandse uitzendbureaus volgens de norm NEN 4400-1. Tijdens de inspectie wordt er gecontroleerd of een uitzendbureau zich houdt aan de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag, maar ook of zij de juiste CAO hanteren. Daarnaast wordt ook de identificatieplicht gecontroleerd en wordt er bekeken of er correct gefactureerd wordt. Er zijn wettelijke eisen vastgesteld waar een factuur aan moet voldoen. Op een factuur moeten onder andere het KvK-nummer, BTW nummer en adres vermeld staan. Bovengenoemde zijn wettelijke eisen waar Pollux zich strikt aan houdt.

NBBU (CAO)

Brancheorganisaties stellen eisen aan hun leden, controleren of zij de CAO naleven en helpen bij deskundigheidsbevordering. Zodra een uitzendbureau lid is van een brancheorganisatie en de juiste certificeringen heeft, kunt u er vrijwel zeker van uitgaan dat dit een betrouwbaar uitzendbureau is.

De CAO voor uitzendkrachten geeft aan dat uitzendkrachten dezelfde beloning moeten krijgen als werknemers die in dienst zijn en hetzelfde werk doen. Dit moet minimaal het wettelijke minimumloon zijn. Pollux zorgt er samen met de opdrachtgever voor dat er voldaan wordt aan de cao voor uitzendkrachten. Om deze samenwerking goed te laten verlopen moet het uitzendbureau weten wat voor beloning uw werknemers krijgen. Informeer het uitzendbureau daarom schriftelijk over de volgende regelingen:

  • Brutoloon
  • ATV of ADV
  • Toeslagen voor overwerken en onregelmatige uren
  • Reiskostenvergoeding/onkostenvergoeding
  • periodieken

Waar moet u zelf op letten

Er zijn nog een aantal zaken waar u zelf rekening mee moet houden. Eén van deze zaken is het controleren van de identiteit van de uitzendkrachten om identiteitsfraude tegen te gaan. U bent verplicht om de identiteit te controleren vóór het begin van het werk. Pollux controleert de identiteit van iedereen die zich wilt registreren om te werken in Nederland. Dit wordt gedaan door middel van de Document Scanner van Securitech dat identiteitsbewijzen gecontroleerd op 7 echtheidskenmerken. Zodra uit deze controle blijkt dat de identiteit niet klopt, wordt de persoon niet ingeschreven.

Daarnaast moet u er samen met het uitzendbureau voor zorgen dat de uitzendkrachten een gezonde en veilige werkplek krijgen. Als er een ongeluk gebeurt, bent u als opdrachtgever verantwoordelijk. Pollux helpt u op voorhand hierbij door S3 werkschoenen aan te bieden aan alle uitzendkrachten. Daarnaast voorziet Pollux de uitzendkrachten van informatie betreft veiligheidsinstructies en de Arbo checklist. Mocht u meer persoonlijke beschermingsmiddelen willen, dan denkt Pollux graag met u mee.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over Pollux of wilt u vrijblijvend een afspraak maken? Neem dan contact op met één van onze accountmanagers.

SZW: ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
NBBU: Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen
ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen
SNA: Stichting Normering Arbeid
SNCU: Stichting Naleving CAO voor Uitzendkrachten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *