Zatrudnianie pracowników z Ukrainy

Agencja Pracy Pollux chcąc wyjść naprzeciw zmieniającej się sytuacji na rynku pracy wprowadziła w 2014 roku usługę leasingu pracowniczego osób z Ukrainy.

Jeżeli: 

 • Potrzebujesz w pełni dyspozycyjnych, doświadczonych i zmotywowanych pracowników;
 • Nie możesz pozyskać kandydatów na polskim rynku pracy;
 • Poszukujesz pracowników, którzy są gotowi do podjęcia zatrudnienia bez względu na miejsce pracy;
 • Proponujemy usługę leasingu pracowniczego osób z Ukrainy.

Współpracując z Pollux posiadasz:

 • gwarancję legalnego zatrudnienia pracowników z Ukrainy na terenie Polski;
 • opiekę dwujęzycznego koordynatora (język polski i ukraiński);
 • gwarancję zapewnienia bazy noclegowej dla pracowników;

Usługa leasingu pracowniczego osób z Ukrainy obejmuje:

 • pozyskiwanie kandydatów z terenu Ukrainy, zgodnie z obowiązującym polskim prawem – bez dodatkowych opłat dla kandydatów oraz z wymogami określonymi przez Klienta;
 • weryfikację językową kandydatów oraz ich uprawnień;
 • dbałość o wszelkie kwestie formalne – legalizację pobytu:
 • wydanie zaproszenia dla kandydata;
 • Uzyskanie wizy w Konsulacie RP na Ukrainie przez przyszłego pracownika;
 • Rejestracja oświadczenia informującego o zamiarze powierzenia pracy obywatelom Ukrainy (na okres 6 miesięcy);
 • przedłużenie dalszego pobytu i pracy ( po okresie 6 miesięcy) na podstawie zezwolenia o pracę lub Karty Pobytu.
 • koordynacje przyjazdu kandydata do Polski;
 • zakwaterowanie kandydatów w mieszkaniu;
 • opiekę koordynatora znającego język polski i ukraiński;
 • stały kontakt pomiędzy Agencją, pracownikiem, a Klientem.

Korzyści dla Klienta płynące z zatrudnienia pracowników z Ukrainy:

 • wysoka motywacja pracowników do pracy;
 • chęć do pracy w różnych systemach pracy, również równoważnym i czterobrygadowym;
 • chęć pracy w godzinach nadliczbowych i w weekendy;
 • napływ nowych pracowników, z poza lokalnego rynku pracy;
 • bliskość kulturowa i językowa- łatwość w przystosowaniu pracowników z Ukrainy do polskich warunków pracy;
 • zmniejszenie ryzyka rotacji pracowników w związku z zastosowaniem systemów motywacyjnych.

 

Nie wiesz jak zatrudnić pracownika z Ukrainy? Chętnie pomożemy! Zapraszamy do uzupełnienia formularza zgłoszeniowego.