System fazowy NBBU

Firma Pollux jest członkiem NBBU i przy zawieraniu umów stosuje system fazowy.

W NBBU stosowane są fazy: 1, 2, 3 oraz 4. Każda kolejna faza daje pracownikowi więcej praw. Im dłużej pracują Państwo dla firmy Pollux, tym więcej praw Państwo nadbudowują. Tabel poniżej prezentuje długość poszczególnych faz.

FAZA 1

Faza 1 26 przepracowanych tygodni.

FAZA 2

W fazie 2 mogą Państwo pracować 52 tygodnie. Podczas pierwszych dwóch faz obowiązuje klauzula o oddelegowaniu.  Przy kontraktach tych nie obowiązuje termin wypowiedzenia. Umowa między pracownikiem tymczasowym a agencją pracy tymczasowej wygasa, kiedy zleceniodawca zakończy zlecenie. W tych fazach istnieje również możliwość podpisania kontraktu na czas określony.

FAZA 3

Faza trzecia trwa maksymalnie cztery lata, przy czym można wystawić maksymalnie sześć kontraktów na czas określony. Podczas okresu obowiązywania umowy o pracę na pracodawcy spoczywa obowiązek wypłaty wynagrodzenia.

FAZA 4

Faza 4  zaczyna się po zakończeniu fazy 3. Pracownik tymczasowy ma prawo do umowy o pracę na czas nieokreślony.

W fazach 1, 2 i 3 zaczynamy liczenie od nowa po przerwie dłuższej niż 26 tygodni między dwoma kontraktami (NBBU, 2016).

Więcej informacji na temat systemu fazowego uzyskają Państwo w NBBU.

Źródło:

Nbbu. (2016). Nbbu. Retrieved 29 February, 2016, from https://www.nbbu.nl/artikel/nbbu-cao-voor-uitzendkrachten/