Bezpieczne środowisko pracy

Każdy z nas ma prawo do bezpiecznego miejsca pracy i dobrych warunków pracy. Zakład, w którym Państwo będą pracować również musi o to zadbać. Pollux troszczy się o bezpieczeństwo, zdrowie oraz środowisko naturalne zarówno przed, w trakcie jak i po zakończeniu pracy. Ważne jest, by każdy z pracowników znał ustalenia dotyczące sposobu pracy oraz wszystkie aspekty związane z bezpieczeństwem.

Lista kontrolna Arbo

Rozpoczynając pracę dla naszej firmy otrzymali Państwo tzw. listę kontrolną Arbo i własnoręcznym podpisem poświadczyli Państwo, iż zapoznali się z jej treścią oraz ze się z nią zgadzają. W dokumencie tym opisano wszystkie potencjalne zagrożenia związane z wykonywaną przez Państwa pracą. Jest również bardzo istotne, by przestrzegali Państwo wszystkich instrukcji wydawanych przez przełożonego w miejscu pracy.

Środki Ochrony Osobistej (nid. PBM)

Państwa bezpieczeństwo jest dla nas najważniejsze. Poprzez środki ochrony osobistej rozumie się ochronne ubrania robocze, obuwie ochronne oraz okulary ochronne. Ubrania te i obuwie (za oplatą) przygotowuje dla Państwa firma Pollux lub jej zleceniodawcy.

Formularz sugestii

Staramy się robić wszystko, by Państwa okres zatrudnienia w naszej firmie przebiegał bezproblemowo. Jeśli jednak, mimo naszych starań, są Państwo niezadowoleni z świadczonego przez nas serwisu, mogą Państwo zgłosić swoje pomysły i uwagi (w razie potrzeby anonimowo) za pośrednictwem formularza sugestii. Swoje spostrzeżenia mogą Państwo również przesłać na adres uzk@pollux.nl.

Sytuacje zagrożenia życia

W przypadku pożaru, wypadku lub innej sytuacji zagrożenia życia powinni się Państwo skontaktować ze służbami ratowniczymi, dzwoniąc pod numer 112 (numer alarmowy w Holandii). W ten sposób bezpośrednio skontaktują się Państwo z Policją, Strażą Pożarną lub Pogotowiem Ratunkowym. Jeśli chodzi o sytuacje nadzwyczajne dotyczące Państwa pracy, mogą Państwo zadzwonić pod numer alarmowy firmy Pollux +31(0)165-527286 (wybierając opcję 2 połączą się Państwo z polskojęzycznym pracownikiem naszej firmy).

Osoba zaufania

Wszelkie poufne kwestie mogą Państwo zgłosić do ustanowionej w firmie Pollux osoby zaufania. Często są to spawy związane z problemami osobistymi, takimi jak nękanie w pracy, dyskryminacja czy tez niepożądane zachowania o charakterze seksualnym. Wypełniając specjalny formularz (w razie potrzeby anonimowo) mogą Państwo skontaktować się z naszą osobą zaufania.

 

Powrót do praktycznych informacji o Holandii.