Fasensysteem NBBU

Pollux is lid van de NBBU en werkt met een fasensysteem voor arbeidscontracten.

De NBBU kent vier verschillende fasen: 1, 2, 3 en 4. Iedere fase geeft de uitzendkracht meer rechten. Hoe langer u dus voor Pollux werkt, des te meer rechten u opbouwt. In de figuur hieronder ziet u de verschillende fasen en de daarbij behorende duur. 

FASE 1

Fase 1 duurt 26 gewerkte weken.

FASE 2

In fase 2 kan er 52 gewerkte weken worden uitgezonden. Gedurende de eerste twee fases geldt het uitzendbeding. Er hoeft niet van tevoren te worden opgezegd. De uitzendovereenkomst tussen uitzendkracht en uitzendonderneming stopt als de inlener de inlening van de uitzendkracht beëindigt. In deze fases bestaat ook de mogelijkheid te werken met contracten voor bepaalde tijd.

FASE 3

De derde fase duurt maximaal vier jaar, waarin maximaal zes uitzendovereenkomsten voor bepaalde tijd kunnen worden aangegaan. Tevens geldt er een loondoorbetalingsverplichting gedurende de looptijd van de uitzendovereenkomst.

FASE 4

Fase 4 begint na voltooiing van fase 3. De uitzendkracht heeft recht op een uitzendovereenkomst voor onbepaalde tijd.

In fase 1,2 en 3 begint de telling van fase 1 opnieuw als er een onderbreking zit van 26 weken of langer tussen twee uitzendovereenkomsten (NBBU, 2016).

Raadpleeg de NBBU voor meer informatie over het Fasensysteem.

Bron:
Nbbu. (2016). Nbbu. Retrieved 29 February, 2016, from https://www.nbbu.nl/artikel/nbbu-cao-voor-uitzendkrachten/