Certificeringen

Het strikt naleven van wet- en regelgeving zorgt ervoor dat de kwaliteit van onze bedrijfsvoering uitermate hoog is. Betrouwbaarheid, zekerheid en kwaliteit bieden betekent de juiste randvoorwaarden en voorzieningen leveren. Gecertificeerd zijn is bij ons daarom vanzelfsprekend.

Bij Pollux beschikken wij o.a. over de volgende lidmaatschappen en certificaten:

NBBU

NBBU

De Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen toetst Pollux op vakkennis, op de juiste toepassing van de NBBU CAO’s, op kwaliteit van de administratie en op onze kennis van wetgeving.

Met deze flexibele CAO kan voor een periode van 130 weken worden uitgezonden mét uitzendbeding en zonder een loonverplichting wanneer er geen werk is. Bovendien hanteert de NBBU CAO vanaf dag één het loon dat in de betreffende sector van toepassing is. Dit voorkomt ongelijkheid op de werkvloer tussen vaste medewerkers en de uitzendkrachten.

SNA

SNA

Het keurmerk van Stichting Normering Arbeid is verplicht voor alle NBBU leden. Hiermee zijn de financiële en administratieve criteria vastgelegd waaraan een bonafide uitzendbureau moet voldoen.

Het maakt arbeid inlenen en werk uitbesteden een stuk eenvoudiger en veiliger. Pollux wordt met het SNA-keurmerk onder meer beoordeeld op haar verplichtingen aangaande de aangifte en afdracht van verschuldigde loonheffingen en omzetbelasting, de wettelijke minimumlonen en vakantiebijslagen, aansprakelijkstelling en het uitvoeren van controles op zowel identiteit als het gerechtigd zijn tot het verrichten van arbeid in Nederland.

SNF

SNF

Leden van de Algemene Bond Uitzendondernemingen en de NBBU die voor arbeidsmigranten eigen huisvestingslocaties beschikbaar stellen, moeten voldoen aan strikte huisvestingsnormen. Zo ook Pollux.

Een onafhankelijke instelling controleert of deze criteria door leden worden nageleefd. Als blijkt dat aan deze eisen wordt voldaan, mogen zij op hun huisvestingslocaties de sticker Stichting Normering Flexwonen voeren.

Met betrekking tot het huisvesten van onze medewerkers werkt Pollux samen met PLT B.V. Alle woningen van PLT B.V. voldoen aan strikte huisvestingsnormen van het keurmerk Stichting Normering Flexwonen.