fbpx
feb 24
Omgaan met een Taalbarriere - Blog | Pollux Uitzendbureau

4 tips hoe om te gaan met een taalbarrière op de werkvloer

Pollux werkt met uitzendkrachten van verschillende nationaliteiten, voornamelijk van Poolse afkomst. In sommige gevallen kan er sprake zijn van een taalbarrière. Dit kan zorgen voor miscommunicatie op de werkvloer wat ernstige gevolgen kan hebben, bijvoorbeeld voor de veiligheid. In deze blog geven we u een aantal tips hoe om te gaan met taalbarrières op het werk.

Taal en cultuur

Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat veel ongelukken op de werkvloer veroorzaakt worden door miscommunicatie als gevolg van een taalbarrière. Bijvoorbeeld, de werknemer heeft de veiligheidsinstructies niet volledig begrepen, waardoor hij/zij en andere medewerkers ernstige risico’s lopen wat betreft veiligheid. De opdrachtgever en het uitzendbureau zijn beide verantwoordelijk voor de veiligheid van de uitzendkracht. Een onderdeel hiervan is het verplicht opstellen van veiligheidsvoorschriften.

Naast een taalbarrière krijgt u als opdrachtgever ook te maken met verschillen in cultuur. Cultuurverschillen binnen een organisatie zorgen ervoor dat de effectiviteit van de communicatie verzwakt. Daarbij is het van belang dat u als opdrachtgever kennis van andere culturen opdoet. Probeer bijvoorbeeld te vragen naar de normen en waarden van uw uitzendkracht, zodat u elkaar beter kunt begrijpen in bepaalde situaties. U zou dit kunnen doen met behulp van een tolk.

Tips m.b.t. taalbarrière 

Hoe kunt u de veiligheidsvoorschriften het beste overbrengen, zodat de uitzendkracht het echt begrijpt? We geven u een aantal tips.

1. Vertalen van informatie

Zorg dat u uw bedieningshandleidingen, werkinstructies en veiligheidsvoorschriften laat vertalen naar de moedertaal van de uitzendkracht. Vaak zijn belangrijke documenten geschreven in het Nederlands, Engels en Duits. Voor uitzendkrachten van een andere nationaliteit kan het moeilijk zijn deze documenten volledig te begrijpen. Heeft u Poolse uitzendkrachten in dienst? Laat uw voorschriften dan ook naar het Pools vertalen. Pollux kan u hierbij helpen.

2. Stel een eigen woordenboek samen

Iedere organisatie heeft verschillende woorden en uitdrukkingen welke vaak worden gebruikt. Als werkgever is het aan te raden om dit te laten vertalen.

3. Instructiebijeenkomst

Heeft u meerdere uitzendkrachten in dienst met één bepaalde nationaliteit? Organiseer dan een instructiebijeenkomst en laat een tolk ondersteuning bieden. Zo weet u zeker dat de uitzendkrachten de informatie begrijpen. Indien nodig kan deze informatiebijeenkomst enkele keren per jaar worden herhaald. Herhaling zorgt er namelijk voor dat informatie beter wordt onthouden.

4. Gebruik veel beelden

Beelden zijn een goed middel om een boodschap over te brengen en worden vaker onthouden. Denk hierbij aan pictogrammen; eenvoudige, gemakkelijk herkenbare afbeeldingen waardoor de persoon een waarschuwing, aanwijzing of verbod herkent. Daarnaast zijn beelden universeler dan woorden. Wel is het van belang dat de pictogrammen kort worden toegelicht, om eventuele misinterpretatie te voorkomen.